Seres

Waga: 0.03 g
Typ:
Chondryt H4
Obserwowany spadek:
Tak
Data spadku: 1818
Lokalizacja: Grecja (Macedonia)
TKW: 8.5 kg

Adnotacje: Jedyny potwierdzony spadek z Grecji! To rzadki, historyczny okaz.