Przejdź do treści

Ribbeck

Waga okazu: 0,81 g
Typ: Aubryt
Obserwowany spadek: Tak
Data: 21 I 2024, godz. 00:33 UTC
Kraj: Niemcy
Łączna masa: > 1 kg

20 stycznia o godz. 22:48 CEST, Krisztián Sárneczky dostrzegł nową asteroidę zmierzającą w kierunku Ziemi. Jego obserwacja ze stacji Piszkéstető, należącej do węgierskiego Obserwatorium Konkoly w górach Mátra, została szybko potwierdzona przez inne placówki naukowe. Szybko rotujący obiekt o średnicy od 0.8 do 1.4 m miał wejść w atmosferę niespełna 3 godziny później, na zachód od Berlina. 

Zgodnie z przewidywaniami, 21 stycznia o godz. 1:38 CEST meteoroid rozbłysnął nad Niemcami, lecąc z prędkością 15,2 km/s i zmierzając ku powierzchni ziemi pod kątem 75,4 stopnia. Największą jasność absolutną -14,5 mag osiągnął na wysokości 33,8 km, przekraczając blask Księżyca w pełni. Zgasł po wyraźnej fragmentacji na wysokości nieco ponad 21 km. Do wskazania miejsca spadku przystąpił zespół z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk: Pavel Spurný, Jiří Borovička i Lukáš Shrbený. W symulacjach wykorzystano nagrania ze stacji bolidowych European Network, ale także dodatkowe rejestracje z sieci AllSky7 (AMS16 Ketzür i AMS22 Lindenberg). Na podstawie blasku bolidu oszacowano, że w okolicach miejscowości Ribbeck i Berge, 70 km na północny-zachód od Berlina, spadły meteoryty o wadze nieprzekraczającej 300 g. Ustalono także, że masa początkowa meteoroidu wynosiła ok. 100 kg i składał się on głównie z enstatytu.

25 stycznia wyruszyłem na poszukiwania wspólnie z moimi znajomymi: Jarosławem Morysem, Michałem Zimnym i Marzeną Rogozińską. Każdego dnia, każdy z nas przechodził około 30 km – po łąkach, chaszczach, błocie, lesie i wszędzie tam, gdzie była szansa, że na ziemi leżą świeże okazy meteorytu. Wysiłek przyniósł rezultaty dopiero ostatniego dnia wyprawy, kiedy Michał Zimny podniósł dwa okazy o wadze 8,2 g i 3 g. Mój fragment o wadze 0,81 g pochodzi z pierwszego z nich.

Ribbeck w katalogu MetBull