Przejdź do treści

NWA 12564

Szergotyt marsjański pochodzący z elipsy NWA 12564. Zgodność z „oryginałem” potwierdzona przez dr. Irvinga z Uniwersytetu w Waszyngtonie.