Przejdź do treści

NWA 12269

Waga okazu: 11,46 g
Typ: Shergottite (SHE)
Obserwowany spadek: Nie
Data znalezienia: 2018
Lokalizacja: Sahara
Łączna masa: 1679 g

Piękna i (jak na meteoryt marsjański) duża płytka, ukazująca szczegóły szergotytu – skały magmowej z Marsa, która wykształciła się płytko pod powierzchnią tej planety.

NWA 12269 w katalogu MetBull