Almahata Sitta

Zakup tego meteorytu był jednym z moich największych marzeń.

Almahata Sitta jako pierwszy w historii był obserwowany w przestrzeni kosmicznej. Ostatecznie wylądował 7 października 2008 roku w Sudanie. Meteoroid 2008 TC3 miał średnicę 2 m. Jego odkrycie na 19 godzin przed spadkiem zawdzięczamy Richardowi Kowalskiemu z Catalina Sky Survey.

Podczas zbliżania się do Ziemi kosmicznego głazu dokonano 570 obserwacji i pomiarów planetoidy z 26 różnych obserwatoriów na całym świecie. Dzięki temu z bardzo dużą dokładnością przewidziano czas i miejsce kolizji obiektu z Ziemią…

Jakby tego było mało, Almahata Sitta jest ureilitem – achondrytem zawierającym nanodiamenty.

Almahata Sitta w katalogu MetBull