Przejdź do treści

Agoudal

Waga okazu: 32,65 g
Typ: IIAB
Obserwowany spadek: Nie
Data znalezienia: 2000
Kraj: Maroko
Łączna masa: 100 kg

W 2000 roku w rejonie Agoudal w górach marokańskiego Atlasu Wysokiego znaleziono dwa małe kawałki żelaza, które sprzedano turystom. Dopiero w 2011 roku jeden z okazów trafił do dealera w Errich, który rozpoznał go jako meteoryt żelazny. Systematyczne poszukiwania z użyciem wykrywaczy metali od 2012 roku zaowocowały odkryciem dużej liczby meteorytów, w większości niewielkich. Wiele kawałków zostało zebranych na powierzchni lub odkopanych z głębokości kilku centymetrów. Największy odnaleziony kawałek miał 60 kg i spoczywał ~50 cm pod powierzchnią.

Agoudal w katalogu MetBull