Przejdź do treści

Aba Panu

Waga okazu: 78,65 g
Typ: Chondryt L6
Obserwowany spadek: Tak
Data: 19 IV 2018
Kraj: Nigeria
Łączna masa: 160 kg

Na poniższym okazie meteorytu Aba Panu, który spadł w Nigerii 19 kwietnia 2018 roku, znajduje się wzorcowe lustro tektoniczne. Jest to równoległa, wypolerowana, śliska i lekko błyszcząca struktura, która jest dowodem zderzenia meteoroidu z innym ciałem w przestrzeni kosmicznej albo też skutkiem procesów tektonicznych, które spowodowały pęknięcia i przesuwanie się warstw skalnych.

Brak skorupy obtopieniowej na fragmentach Aba Panu ma związek m.in. ze stosunkowo niską prędkością spadku i zaskakującą twardością materiału skalnego.

Aba Panu w katalogu MetBull