Oferta: NWA 8591 (0,18 g)

Nazwa: Northwest Africa 8591
Typ: Eukryt monomiktyczny
Spadek obserwowany
Nie
Rok znalezienia: 2014
Lokalizacja: Sahara
Łączna masa (TKW): 89,8 g (!)